01 Thg 1

HƯỚNG DẪN SỬA LỖI MÁY IN BẢN IN MỜ, CHỮ KHÔNG NÉT VÀ KHÔNG ĐẬMNguyên Nhân Gây Ra Các Lỗi Trên- Do đổ mực không đúng cách, nạp mực không đúng loại.- Trục từ bị hỏng, bị mòn trong...

Xem thêm