Bộ Mực Bóc Máy Canon IX6860

Giá gốc 450,000₫

2 màu đen = đen to + đen nhỏ + 1Xanh + 1 Đỏ + 1 Vàng
Dùng để dành cho các máy chạy mực chính hãng hoặc khách hàng có thể dùng để chế lắp dẫn ngoài muốn dùng chip mực xịn 5 màu mực Canon IX6860

Số lượng