Đầu in màu Canon CH-70

Giá gốc 580,000₫

  • Mã đầu in: Đầu in màu Canon CH-70
  • Loại đầu in: 3 màu, xanh, đỏ vàng
  • Sử dụng cho máy: Canon G1020/Canon G2020/ Canon G3020/Canon GM2070/Canon GM4070/ Canon G3060/ Canon G5070/Canon G6070/ Canon G7070

Số lượng