Hệ Thống Mực 500ml - 5 màu Không Chip

Giá gốc 199,000₫

  • Loại hệ thống : Tiếp mực ngoài
  • Chức năng : Dẫn mực liên tục
  • Dung tích : 500ml
  • Số màu mực : 5 màu
  • Giá chưa bao gồm mực in và chip

Số lượng