Hệ Thống Mực In Liên Tục Epson T50

Mã sản phẩm: DANT50

Giá gốc 180,000₫

Hệ thống mực in liên tục Epson T50
- Bao gồm 6 cartridge được nối với 6 hộp mực rời ở ngoài.
- Trong 6 cartridge đã bao gồm Chip tự động Reset khi hết mực
- Dược tiếp mực từ hệ thống dẫn mực bên ngoài.
- Đã bao gồm 600 ml Mực
- Đạt được 1000 trang in màu phủ đầy khổ A4
- Tiết kiệm được 90% so với mực thường.
- Đạt được 3 cái không
- Không sợ hết mực trong lúc in.
- Không sợ nghẹt đầu phun, vì mực luôn trực tiếp.
- Không sợ tốn kém chi phí cho giá thành trang in.
GIÁ TRÊN KHÔNG BAO GỒM THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 10% ( VAT )

Số lượng